Yhteistyö

Walkers Espoo - kahvilat yhdessä samalla asialla

Syksyllä 1998 perustettiin Espooseen kaikkien kolmen kahvilan toimintaa edistämään Walkers Espoo, yhteistyöelin markkinoinnissa, varainhankinnassa ja koulutuksessa.

Walkers Espoo koostuu kolmesta tiimistä, joihin jokaiseen kuuluu jäseniä jokaisesta kahvilasta. Jokaisella tiimillä on vastuuhenkilö, joka raportoi tiimin toiminnasta. Tiimien toimintaa koordinoidaan yhteisesti.

Yhteistyöfoorumin avulla pyritään tutustuttamaan eri kahviloiden vapaaehtoisia toisiinsa, etsimään ja hyödyntämään erilaisia yhteistyömahdollisuuksia ja rakentamaan niistä toimiva ja pysyvä kokonaisuus, josta kaikki osapuolet hyötyvät.

Tiedotus ja varainhankinta

Tiimin tarkoitus on huolehtia kaikkien kahviloiden yhdenmukaisesta tiedotuksesta. Lisäksi tiimi hoitaa aktiivisesti kaikkien kahviloiden yhteiseen toimintaan tarvittavien varojen hankinnasta. Yhteiset rahat käytetään mm. koulutuksiin ja markkinointiin.

Markkinointi ja messut

Tiimi pitää kahvilat ajan tasalla tulevista tapahtumista Espoossa ja järjestelee kahviloiden näkymisen niissä sekä lisäksi organisoi kahviloiden yhteisiä tempauksia esimerkiksi ostoskeskuksiin.

Koulutus ja vapaa-aika

Tiimi suunnittelee ja organisoi kaikkien kahviloiden yhteiset koulutustilaisuudet kahviloiden jäsenten tarpeiden mukaan.

Tiimien kokousten ajat ja paikat löydät kalenterista.

etusivu | toiminta | historia | news | info | yhteistyö | kalenteri | linkit | tukijat | ota yhteys
(C) Copyright Matinkylän Nuorisokahvila ry. Katja Nikkinen 2001